Kotka vip-kuljetus

PALVELU, SOPIMUS, ERITYIS, HINTA- JA MATKAEHDOT

Rosebus Oy | RB Company Services | RB Company Services Limousine  | www.rosevip.fi


Matkaohjelmat, matkat, kuljetukset, matkan toteutuminen ja aikataulut julkaistu sitoumuksetta.

 

RoseBus Oy noudattaa yli kaksi vuorokautta kestäviin matkoihin ja kuljetuksiin yleisiä valmismatkaehtoja.

Nämä 30.6.2009 hyväksytyt sopimusehdot ovat Suomen matkatoimistoalan liitto ry:n ja kuluttaja-asiamiehen neuvottelemat.

 

RoseBus Oy noudattaa alle kaksi vuorokautta kestäviin kaikkiin premium ja limousinekuljetuksiin tässä kerrottuja sopimus- ja matkaehtoja.

Tämä sopimus ja matkaehdot tulevat voimaan kun asiakas tilaa matkan sähköisesti tai suullisesti.

Kun asiakas varaa matkan sähköisesti tai suullisesti, niin asiakas hyväksyy tässä matkaehdoissa kaikki mainitut ehdot.

Näin syntyy molempia osapuolia sitova sopimus ja luottamus.

 

Limousine kuljetusten varausmaksu:

Kuljetuksen järjestäjällä on oikeus peruuttaa matka tai ajoneuvon varaus, jos matkan/kuljetuksen ennakko- tai varausmaksua ei ole maksettu eräpäivään mennessä tai yhteydenotoissa kerrotun maksuajankohdan tai päivän ylittyessä.

Varausmaksun asettamista voidaan yleensä pitää kohtuullisena elinkeinonharjoittajan näkökulmasta, koska yrityksen on maksulla pyrittävä varmistamaan liiketoimintansa.

Varausmaksulla katetaan osittain selvitys- ja varaussuunnitelmista aiheutuneita pakollisia työ ym. kuluja mm. kuljettajien ja kaluston saatavuuksien selvitykset ja sopimiset.

Limousinekuljetusten varauksien sekä kuljetusten rajallisen jälleenmyynti mahdollisuuden takia tilaajan/asiakkaan ennakkomaksua ei palauteta, mikäli tilaaja tai asiakas peruu kuljetuksen tai siihen mahdollisesti liittyvät palvelut.

Koskee kaikkia yrityksen linja-auto-premium-limousinekuljetuksia:

Kuljetusten varaus-, ennakko, tai näihin rinnastettavaa maksua ei palauteta, jos asiakas/tilaaja peruu kuljetuksen varauksen myöhemmin.

Kuljetuksen peruutuksesta mahdollisesti johtuen syntyneistä kustannuksista vastaa asiakas (hotellihuoneiden, teatterilippujen, tilavuokraukset ym. varaukset tai näihin rinnastettavat varaukset).

Koskee kaikkia premium-limousinekuljetuksia:
Kuljetusten varaus-, ennakko, tai näihin rinnastettavaa maksua ei palauteta, jos asiakas/tilaaja peruu varauksen myöhemmin. 

.

Varausmaksun maksamista pidetään asianmukaisesti syntyneenä sopimuksena, joka sitoo sen osapuolia. Maksettu varausmaksu on sama kun ennakkomaksu joka vähennetään lopullisesta sovitusta kokonaiskuljetushinnasta.

 

Kuljetusten hinnoittelu:

Yritys ottaa toistaiseksi  vain ennakkotilauksia. Tilaukyselyt voi tehdä tilauslomakkeilla.

Ennakkotilausten hinnan määräytyminen kerrotaan asiakkaalle aina kuljetus- ja tapauskohtaisesti voimassaolevien lakien mukaisesti.

Hinnan määräytymiseen vaikuttavia asioita mm:

– Käytetty ajoneuvo: limousine, henkilöauto, linja-auto, suuri esteetön ajoneuvo/pyörätuolipaikkojen tarve tai paaripaikkojen tarve.

– Ajankohta: arki, viikonloppu, juhlapyhät, aamu/päivä/ilta/yöaika.

– Kuljetuskaluston ja kuljettajan saatavuus: Kuljettajia ja kuljetuskalustoa on pienessä yrityksessä rajallinen määrä.

(kuljettaja-aikataulujen ja kalustovarausten toimivuuden takia ennakkovaraukset limousine kuljetuksiin)

Matkan hinta perustuu aina erillisen tarjouksen mukaiseen hintaan. Minimi kuljetusaika on 1h limousine ja premiumkuljetuksissa..

 Annamme kuljetuksesta hyvin kilpailukykyisen tarjouksen erilaisiin tilanteisiin ja ajankohtiin > KYSY TARJOUSTA <

 

Yleinen hinnoittelu:

Hinnat sisältää auton vuokrauksen-, vakuutuksen-, kuljettajan- ja polttoainekulut.

 (Hinnat alkaen. Tarjouspyynöllä tarkentuvat kuljetushinnat )

 

Auton vuokra / ensimmäinen tunti:

128 € (+ alv.10%: 12,2€ ) yht: 140,2 €

 

Seuraavat tunnit:

98 € / h (+ alv.10%: 9,80€) yht: 107,8 €

 

Kilometri kustannukset:

yli 50 km matkalta perimme 0,95€/km (+ alv.10%: 0,098€) 

( matka alkaa aina kaluston talleilta -talleille)

 

Yötaksa:

Yöajosta perimme kertamaksuna 50€ (klo. 9.00 – 6.00) 

 

 

Kuljetuksen peruutus , limousine vip-kuljetukset:

Kuljetuksen peruutus Rosebus Oy:n toimesta

RoseBus Oy noudattaa yli kaksi vuorokautta kestäviin matkoihin ja kuljetuksiin yleisiä valmismatkaehtoja. Nämä 30.6.2009 hyväksytyt sopimusehdot ovat Suomen matkatoimistoalan liitto ry:n ja kuluttaja-asiamiehen neuvottelemat.

Kuljetuksen järjestäjällä (RoseBus Oy) on oikeus peruuttaa matka/kuljetus tai ajoneuvon varaus, jos matkan/kuljetuksen ennakko- tai varausmaksua ei ole maksettu eräpäivään mennessä tai yhteydenotoissa kerrotun maksuajankohdan tai päivän ylittyessä.

Matkan peruutuksesta mahdollisesti johtuen syntyneistä kustannuksista vastaa asiakas/tilaaja (hotellihuoneiden, teatterilippujen ym. varaukset tai näihin rinnastettavat varaukset). 

Matkan peruutukset tulee tehdä aina kirjallisena.

 

Jos matka perustuu osallistujamäärään:
RoseBus Oy:llä on oikeus peruuttaa matka vähäisen osallistujamäärän vuoksi. 7 vrk ennen matkaa korvauksetta jos matkan hinta perustuu osallistujamäärän (mahdolliset maksetut ennakkomaksut palautetaan täysimääräisenä). 

 

 

Mahdollisten äkillisten sairastapausten peruutukset käsitellään lääkärintodistuksen perusteella (varaus-ennakkomaksua ei palauteta).

Kuljetusten erityisehdot alle kaksi vuorokautta kestäviin kuljetuksiin ja matkoihin:

Premium-erikoiskaluston (limousinekalusto) ja erikoiskuljetusten varauksien sekä kuljetusten nopean jälleenmyynnin haasteellisuuden takia tilaajan-asiakkaan ennakkomaksua/varausmaksua ei palauteta, mikäli tilaaja tai asiakas peruu kuljetuksen tai siihen mahdollisesti liittyvät palvelut  syistä riippumatta.

Koskee kaikkia premium-limousinekuljetuksia: Kuljetusten varaus-, ennakko, tai näihin rinnastettavaa maksua ei palauteta, jos asiakas/tilaaja peruu varauksen myöhemmin.

Kuljetuksen peruutuksesta mahdollisesti johtuen syntyneistä kustannuksista vastaa asiakas (hotellihuoneiden, teatterilippujen, tilavuokraukset ym. varaukset tai näihin rinnastettavat varaukset).

.

 

Mahdollinen maksettu maksu palautetaan edellä mainituissa tapauksissa. Jos em. vähäisen matkustajamäärän takia matka/kuljetus peruuntuu palautetaan maksettu maksu aina. Peruuttamattomia paikkoja ei hyvitetä.  Matkan hintaa ei hyvitetä, jos matka peruuntuu matkustusasiakirjojen, matkatavaroiden, tietoliikenneongelmien tai yhteyksien, myöhästymisien,  (esim. passi, viisumi) puuttumisen tai matkustajan tai kolmannen osapuolen virheellisen toiminnan vuoksi.

 

Kun matkan varauksen tekeminen on saatu päätökseen, varausta ei voi peruuttaa eikä siitä voi saada maksunpalautusta muuten kun yllä olevin ehdoin. Teemme parhaamme, että sovitut kuljetukset järjestetään, tarjoamme maksunpalautuksen yllä olevin ehdoin tai vaihtoehtoisen matkustusjärjestelyn. 

 

Varausmaksun takaisinmaksun pyyntö tapahtuu aina sähköisesti (sähköpostilla) ilman RoseBus Oy:n erillistä  tietojen pyyntöä. Asiakkaan pyynnössä on oltava seuraavat tiedot:

– Mikä matka peruuntui

– Matkan varaajan tiedot (nimi. osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)

– Tilinumero

Edellä mainittujen tietojen puuttuminen voi hidastaa tai jopa estää asian käsittelyn.

 

Lahjakortti

Lahjakortti on voimassa 2kk ostohetkestä laskettuna.

Lahjakortti toimitetaan sähköpostitse maksajan antamaan sähköpostiosoitteeseen kolmen arkipäivän kuluessa maksutapahtuman jälkeen.

Lahjakortti toimitetaan sähköpostissa liitetiedostona muodossa .pdf.

Lahjakorttia ei voi vaihtaa rahaksi.

Lahjakortin suoritettava ajoaika on ajokaluston talleilta-talleille.
Lahjakortin aika tai km määrien ylittyessä jokaiselta seuraavalta alkavalta tunnilta on korvaus  90€/h.

Käyttämättä jäänyttä lahjakorttia ei hyvitetä tai maksua palauteta.

Lahjakortin lähettäjä ei vastaa mahdollisista toisen tai kolmansien osapuolien sähköpostiohjelmien, datasiirtojen tai näihin kuuluvien tekniikoiden toimivuudesta.

 

Maksut:

Laskutuslisä 8 € /lasku

Varausmaksu 30€-60 €/hlö tai erikseen sovittu summa.
Jos matkan tai kuljetuksen järjestäminen vaatii ylimääräisiä selvitys- ja  toimituskuluja voidan loppulaskuun lisätä toimistokuluina 8€ – 18€.

 

Aikataulut ja ajat

Matkustaja on velvollinen saapumaan suullisesti tai kirjallisesti sovittuun kuljetuksen lähtöpaikkaan hyvissä ajoin ennen lähtöä (väh. 15min.). 

Näin matkustajalla on riittävästi aikaa matkatavaroiden käsittelyyn, istumapaikan valintaan  ja näin estetään kuljetuksen myöhästymiset. Matkustajan velvollisuus on tarkastaa mahdollisesti muuttuvat aikataulut, sekä kaikki annetut tiedot on juuri ne tiedot, joita kuljetuksen järjestäjä tarvitsee matkan sujuvaan toteutumiseen. Matkustajan on epäselvissä tilanteissa selvitettävä itse matkustamiseen tarvittavat aikataulut ja lähtöpaikat.

RoseBus Oy ei vastaa matkustajan viivästyksistä, myöhästymisestä tai siihen liittyvistä vahingoista, matkustajalle tai kolmannelle osapuolelle.

Muussa kuin kertakuljetuksissa on matkustajan otettava kuljettajan yhteystiedot, jotka ovat yleisesti esillä ja näkyvillä auton etuosassa.

Mikäli matkustaja myöhästyy sovitusta lähtöpaikasta tai lähtöajasta, on kuljettajalla oikeus noudattaa sovittua matkustusaikataulua ilman myöhästynyttä asiakasta. Kuljetuksesta myöhästyneellä ei ole oikeutta maksujen palautukseen eikä välillistä tai epäsuoraa korvausmahdollisuutta myöhästymiseen liittyen. RoseBus Oy ei ole vastuussa ylimääräisestä vaivasta, menetyksestä tai korvattavuuteen rinnastettavasta asiasta, jos asiakas tai matkustaja ei voi osallistua näiden ehtojen nojalla matkaan. 

 

RoseBus ei vastaa matkan viivästyksistä tai keskeytyksistä sekä siihen liittyvistä vahingoista, jotka johtuvat hänen vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta esteestä. Vahingoiksi tai esteeksi katsotaan esim. tietyöt, onnettomuudet, sähkö- ja tietoliikenne ongelmat,  kuljetuskaluston odottamattomat laite tai konerikot, toimimattomuus tai muu tekninen odottamaton vika. Laite ja konerikko tapauksessa RoseBus pyrkii järjestämään kaikin keinoin korvaavan kuljetuksen. Korvaavan kuljetuksen odottelusta RoseBus ei voi korvata menetettyä aikaa tai tästä johtuvaa välillisestä tai epäsuoraa vahinkoa asiakkaalle tai kolmannelle osapuolelle. RoseBus Oy vastaa vahingoista, joiden osoitetaan johtuvan sen omasta tahallisesta tai törkeän tuottamuksellisesta menettelystä.

 

Yrityksen vastuu rajoittuu kuitenkin aina enintään matkustajan maksamaa matkaa vastaavaan summaan. RoseBus Oy:llä on oikeus veloittaa lisäkustannukset, jotka aiheutuvat asiakkaan väärästä toiminnasta, antamista vääristä tiedoista tai muusta näihin rinnastettavista syistä.

force majeure:
RoseBus Oy ei vastaa vahingoista 
lausekkeen ylivoimaisesta esteestä johtuen, force majeure. Se koskee kaikkia tilanteita, jossa Rosebus Oy ei pysty pysyvästi tai tilapäisesti täyttämään velvoitteitaan ulkopuolisen, yllättävän, ja ennakoimattoman esteen vuoksi eikä yrityksellä tai yrityksen edustajalla ole mahdollisuuksia torjua estettä. 

 

Matkatavarat

Matkatavarat tulisi merkitä nimilapulla. Tavaratiloihin ei saa laittaa arvoesineitä. Tavaratiloihin saa laittaa ja sieltä saa ottaa matkatavaroita vain auton kuljettaja. 

Arvokasta omaisuutta tai tavaraa ei saa jättää yksin vartioimatta. Mikäli matkan aikana häviää tavaraa ei RoseBus vastaa näistä menetyksistä. Menetykset koskevat rahaa, elektroniikkaa, puhelimia, tietokoneita, asiakirjoja, maksumääräyksiä, todistuksia, passeja tai ajokortteja tai näihin rinnastettavia menetyksiä.

Varkaus- tai rikkoutumistapauksissa asiakkaalla on osoittamisvelvollisuus siitä, että asia, tuote tai vastaava on hävinnyt, vaurioitunut yrityksemme laiminlyönnin seurauksesta. 

Asiakaalla on velvollisuus vartioida omaisuuttaan kaikissa tilanteissa. Kuljettaja ei vartioi tai silmälläpidä asiakkaiden mahdollisesti autoon jättämää omaisuutta.

Autoon ei saa missään tilanteessa jättää arvokasta omaisuutta ilman vartiointia tai silmälläpitoa. 

 

Matka- ja varkausvakuutus

RoseBus suosittelee riittävän matka- ja varkausvakuutuksen ottamista.

RoseBus olettaa kaikkien matkustajien, myös lasten vakuutusten olevan voimassa kaikilla matkoillamme.

Matkan aikana särkyneet tai kadonneet matkatavarat, sekä kaikki korvausta vaativat tilanteet korvataan ensisijaisesti matkustajan omasta matka- ja matkatavaravakuutuksesta.

 

Matkustajan vastuu

Matkustajan on ilmoitettava omat henkilökohtaiset osoitteensa ja puhelinnumeronsa matkaa varatessaan. Mikäli ne ennen matkaa muuttuvat on uudet yhteystiedot ilmoitettava. Matkustajan tulee ilmoittaa kuljetuksen järjestäjälle viranomaisten tai kuljetuksen järjestäjän kulloinkin vaatimat henkilötiedot.

 

Erehdyksiä matkaa varattaessa voi aina sattua ja siksi matkustajan velvollisuus on tarkastaa, että kaikki annetut tiedot on juuri ne tiedot, joita kuljetuksen järjestäjä tarvitsee matkan sujuvaan toteutumiseen. 

 

Jos vääriä henkilötietoja tai vastaavia tietoja annetaan tarkoituksella kuljetuksen järjestäjälle on kuljetuksen järjestäjän tai kuljetuksen edustajan oikeus evätä tietojen antajan matka välittömästi ilman korvauksia ennen matkaa tai matkan aikana.

 

Kansainväliset sopimukset kieltävät menopaluulippujen käyttämisen vain yhteen suuntaan eikä lippuja tai matkaa ym. matkaan kuuluvia palveluita saa luovuttaa toiselle henkilölle ilman kuljetuksen järjestäjän hyväksyntää. 

 

 

Matkustaja, joka eroaa ryhmästä tai ei käytä varaamaansa majoitusta tai tähän rinnastettavaia palveluja, on velvollinen matkoilla ilmoittamaan 

kuljettajalle viipymättä asiasta. Matkustaja on myös velvollinen saapumaan lähtöpaikalle hyvissä ajoin ennen poiskuljetuksen lähtöä, 

sekä ottamaan kuljettajaan viipymättä yhteyttä ennen lähtöä mm. mahdollisten aikataulumuutosten vuoksi. 

Mikäli matkustaja ei noudata tätä ilmoittautumisvelvollisuutta tai myöhästyy ilmoitetusta lähtöajasta, matkustaja vastaa itse kaikista tilalle hankituista kuljetuksista ja tähän liittyvistä suorista tai epäsuorista kustannuksista.
Myöhästyminen tai kuljetukselle saapuminen ei vapauta matkustajaa sovituista maksuista tai jälkikäteen perittävistä kuljetusmaksuista.

 

Asiakkaalla ei ole oikeutta saada hinnanalennusta em. käyttämättä jääneistä palveluista.

 

Lakisääteiset ajoajat

Linja-auto kuljetuksissa kuljettajat noudattavat lakisääteisiä ajo ja lepoaikoja (4,5h yhtenäistä ajoa ilman taukoa / yht. 9h ajoa vrk.)

 

Jos RoseBus Oy:n asiakkaalle toimittamassa palvelussa ilmenee virhe, asiakkaan on viipymättä ja välittömästi ilmoitettava siitä auton kuljettajalle, matkanjärjestäjälle tai hänen edustajalleen matkalla tai matkan kohteessa. RoseBus Oy:llä, kuljettajalla tai tämän edustajalla on tällöin oikeus korjata aiheuttamansa virhe veloituksetta, niin pian kuin olosuhteet sen sallivat. Jos asiakas laiminlyö ilmoittaa virheestä välittömästi, jonka tämä on havainnut tai tämän olisi pitänyt kohtuudella havaita, asiakkaalla ei ole oikeutta esittää virheen perusteella myöhempiä korvaus vaatimuksia. Mahdollinen korvausvaatimus on tehtävä kirjallisesti viimeistään kahden viikon kuluttua matkan päättymisestä. 

 

Auton kuljettajalla on oikeus estää matkustajan pääsy autoon, jos on mahdollisuus häiriköintiin tai ongelmatilanteiden syntymiseen. Ajon aikana kuljettaja ei voi puuttua ongelmatilanteisiin. Oikeus estää matkustajan pääsyä autoon voi tapahtua ennen matkan alkua, matkan aikana tai kaikissa matkustusajankohdan aikoina.

 

Pidätämme oikeudet hinnanmuutoksiin.

Matkojen hinnat, matkaohjelmat, matkan toteutuminen ja aikataulut julkaistu sitoumuksetta.

 

Teemme kaikkemme että matkanne onnistuu odotusten mukaisesti.

 

Molemmin puolisen luottamuksen arvoisesti: HYVÄÄ MATKAA!


Säännösten mukaiset vastuuvapauslausekkeet:

Rosebus Oy:n kaikilla sähköisillä sivustoilla/web-toteutuksilla julkaistut tiedot ovat käytettävissä vain sellaisena kuin ne ovat.
Vaikka tietoja pidetään tarkasti ja luotettavasti Rosebus Oy ei myönnä oletettuja tai käytännön takeita sisällön luotettavuudesta tai teknisestä käytettävyydestä.
Rosebus Oy ei ota vastuuta siitä, että kävijät eivät mahdollisesti osaa käyttää sivustoja tai palveluja virheettömästi.
Rosebus Oy:llä on jatkuvana tavoitteena kehittää ja parantaa myymiään palveluja, näin palveluihin voi tulla muutoksia ilman erillisiä ilmoituksia tai tiedoituksia.
Rosebus Oy pidättää kaikki oikeudet muutoksiin ilman ennalta ilmoittamatta(tekniset tiedot, tuotteiden ja palvelujen sisältö sekä laajuus, hinta tai näihin rinnastettavat tiedot).

 

Palveluiden saatavuus ja tilaus

Ennakkotilauksissa tilaukset voi tehdä 24/7 siihen tarkoitetuilla sähköisillä lomakkeilla.
Yrityksellä ei ole ympärivuorokautista puhelinpäivystystä(ei 24/7 puhelinpäivystystä). 

Yrityksemme tuo Euroopasta yksittäisiä ajoneuvoja myyntitarkoituksessa. Käytämme henkilöliikenteessä myös näitä ulkomailta tuotettuja ajoneuvoja. Osa ajokalustosta on näin myynnissä ja tarvittaessa myyntitilanteessa tarjoamme aina vastaavaa ajokalustoa tilalle. Tarvittaessa tarjoamme myös kumppanuusyritysten kanssa vastaavaa kalustoa tilalle. Palvelujen tilaajan on huomioitava nämä mahdolliset kalustonvaihdot ja muutokset ajoneuvokalustoissa.


Palvelujen keskeytys

Yritys voi väliaikaisesti ilman asiakkaan suostumusta keskeyttää palvelujen tarjoamisen tai rajoittaa niiden käyttöä, jos tämä toimenpide on välttämätöntä turvallisuutta, kiireellistä sekä kun pakollista kalustohuoltoa tai korjaustarvetta ilmenee. Tällaisia ​​toimenpiteitä ovat esimerkiksi kuljetuskaluston turvallisuutta koskevat toimenpiteet ja mahdolliset vakavat tekniset ongelmat. Yritys tekee keskeytykset asiakasta mahdollisimman vähän haittaavalla tavalla ja mahdollisimman vähän haittaavana ajankohtana sekä pyrkii mahdollisuuksien mukaan ilmoittamaan asiakkaalle keskeyttämisestä etukäteen. Tämä em. keskeytys ei ole virhe palveluiden toimittamisessa, jos palvelujen toimittaja noudattaa näitä matka- ja toimitusehtoja.

 


Immateriaalioikeudet

www.rosevip.fi/RB Company Services / Rosebus Oy:lla on omistusoikeus ja kaikki lainsäädännön mukaiset immateriaalioikeudet tuottamiinsa ja julkaisemiinsa aineistoihin, palveluihin ja niiden osiin. RB Company Services /Rosebus Oy:lla  on tekijänoikeus yrityssivustoihin, asiakkaalle/käyttäjälle toimittamaansa aineistoon, eikä käyttäjillä ole lupaa luovuttaa tietoja kolmannelle osapuolelle tai muulla tavoin hyödyntää vastaavissa tuotteissa tai palveluissa ilman RB Company Services / Rosebus Oy:n antamaa kirjallista suostumusta. Asiakas/käyttäjä ja Rosebus Oy säilyttää toisen osapuolen antamia aineistoja ja tietoja (sähköiset/suulliset/paperi) luottamuksellisesti kopioimatta ja jakamatta näitä kolmannelle osapuolelle.

 

LUE PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT
Matka-, ja toimitusehdot kokonaisuudessaan Rosebus Oy:n sivuilta : www.rosebus.fi